เต็นท์รถดีดี

45 หมู่ 16 ต. วัดโคก อ. มโนรมย์ จ. ชัยนาท   Tel. 0123456789